Vad är Anorexi?

Anorexi, eller anorexia heter ursprungligen anorexia nervosa och är en ätstörning där den drabbade har en förvrängd bild av sig själv som överviktig, när hen i själva verket är sjukligt undernärd eller smal.

Symtom Orsaker Behandling

Vad är Anorexia Nervosa?

Anorexi, eller anorexia heter ursprungligen anorexia nervosa och är en ätstörning där den drabbade har en förvrängd bild av sig själv som överviktig, när hen i själva verket är sjukligt undernärd eller smal. De flesta med anorexi lägger en stor del av sina tankar och energi på att gå igenom hur de ska äta eller träna för att gå ner i vikt, eller undvika att gå upp i vikt. Det resulterar ofta i att personen lägger mindre tid på vänner, familj eller andra aktiviteter som gjorde livet roligt. Istället för roligt blir livet en oavbruten strävan efter att bli smal och ett intensivt fokus på att minska i vikt. Hur som du än är, kommer det aldrig vara tillräckligt.

Alla som lider av Anorexia, lider inte på samma sätt.

  • Det finns en ”begränsande” anorexi där viktminskning uppnås genom att begränsa intaget av kalorier med till exempel drastiska dieter, fastor eller överdriven träning.
  • En annan anorexi där viktminskning uppnås genom att kräkas, eller använder laxermedel.

Sjukdomen är vanligare hos tjejer än hos killar. Ungefär 1 procent av alla tjejer drabbas medans endast 0.1 procent av alla killar drabbas.

Anorexi är en allvarlig sjukdom

Anorexia nervosa räknas som den allvarligaste psykiska sjukdomen, räknat till risk för att dö. Mer än var tionde person dör av sviterna av sin sjukdom, antingen genom kroppsskador på grund av svälten, eller genom självmord. Därför är det viktigt att man får hjälp snabbt. Ungefär 40% av alla som får behandling tillfrisknar inom 5 till 10 år.

Ångesten över vikten kan kännas ohanterbar

För de flesta anorektiker är en viktuppgång bland det värsta som skulle kunna hända, och det är inte ovanligt att man, för att passa in, äter som vanligt med sin familj eller vänner för att senare kräkas upp maten igen. Många använder även i smyg läkemedel, laxerande preparat eller urindrivande medel för att snabbt tappa i vikt, eller motverka att ta upp energin man precis ätit.

Allt detta kontrollerande och smygande kan göra att man känner sig ensam, och det kan vara svårt för den som är drabbad att förhålla sig till sina närstående. De som verkligen bryr sig om en försöker få en att äta mer, medans den drabbade försöker äta mindre. Detta kan påfresta relationerna rejält.