Behandla anorexi

Även om anorexi är en mycket svår sjukdom går det att bli helt frisk från den. Sätts behandling in tidigt blir ungefär varannan person frisk inom 5 till 10 år.

Så behandlas anorexi

För att behandling ska komma igång behöver man först få en diagnos. Diagnosen ställs, som många andra psykiska sjukdomar genom att en viss mängd kriterier behöver uppfyllas. Exempelvis ett BMI lägre än 15% av normalvikt, ångest över att gå upp i vikt och att man har en skev självbild och kroppsuppfattning.

Behandlingen direkt efter diagnos

Det är bra att sätta igång behandlingen så snart inpå diagnosen som möjligt och det är även bra att låta den drabbades familj och närstående att vara en del av processen. Detta har visat sig öka sannolikheten för förbättring.

Är man mycket smal, kan man ha ett försämrat immunförsvar och man kan därför tillfälligt behövas läggas in för behandling och eventuellt även en viss isolering. Detta beror på att infektioner och influensa kan drabba undernärda personer riktigt hårt.

Långsiktig behandling av Anorexia

På lång sikt behandlas anorexi parallellt med både medicinering och olika typer av psykoterapi. Vid psykoterapi är kognetiv beteende terapi (KBT) vanligt och har också visat goda resultat. Bor man hemma kan också familjeterapi vara ett bra alternativ, där både sina föräldrar, men även syskon, pojk-flickvän och ibland nära vänner kan vara delaktiga.

De vanligaste medicinerna är ofta olika SSRI-preparat, som används för att dämpa ångesten och lindra långvariga depressioner, som i sin tur gör det mer lätthanterligt att fortsätta äta.

Behandlingen bör se till helheten och inte bara ätandet

För att behandlingen ska bli så bra som möjligt är det viktigt att den som är sjuk känner sig hörd och lyssnad på, och att man ser till personens hela livssituation och inte bara maten. För att man ska bli frisk krävs det att självkänslan ändras och att man får en mer positiv syn till ätandet och livet i övrigt.