Anorexia orsaker

Anorexi är en sjukdom där majoriteten av de som insjuknar är tjejer. Ungefär en av hundra tjejer är anorektiker, medan endast en på tusen killar är anorektiker. Varför inte båda könen drabbas lika vet man ännu inte, men sannolikt beror det på en mängd olika saker, som vilka gener man har och hur ens liv och omgivning ser ut.

Hur får man Anorexia?

Det är en allmän missuppfattning att anorexia, en allvarlig och potentiellt livshotande ätstörning, är ett val. Ätstörningar är komplexa psykiska hälsotillstånd som ingen ’väljer’ att ha. De påverkas av en mängd olika faktorer, inklusive genetik, biologi, personlighetsegenskaper, och socio-kulturell påverkan. Det finns ingen entydig orsak till anorexia. Istället är det ofta resultatet av en kombination av genetiska, biologiska, miljömässiga, och psykologiska faktorer.

Vilka drabbas av Anorexia?

Anorexi utbryter ofta i relativt ung ålder. Oftast blir man sjuk från de att man är tolv till det att man fyller arton år. Man kan även bli sjuk både tidigare eller senare i livet, men det är mer ovanligt.

Ungefär var fjärde person med anorexia har även autistiska drag och väldigt många har samtidigt depression och ångest. Man brukar räkna på att majoriteten, runt 50-75% av alla anorektiker också har någon form av depression eller ångestproblematik.

Bantning ofta den utlösande faktorn

Faktorerna till det som sätter igång de sjukliga tankarna, som de som lider av anorexi har, kan vara många, men den klart vanligaste utlösande faktorn är bantning. Däremot är det viktigt att förstå att bantning inte är något som alltid är en risk för att utveckla anorexi, utan endast är det tillsammans med andra faktorer. Till exempel genetisk sårbarhet, kriser i skolan, med sin familj, eller om man varit med om något traumatiskt.

Många gånger kan viktnedgången ses som ett tvångsbeteende där man upplever att vikten är någon man kan kontrollera för att må bättre, när andra saker känns okontrollerbara.

Så varför drabbas vissa men andra inte?

Varför vissa utvecklar anorexi under en kris i livet, medans andra aldrig utvecklar någon typ av ätstörning alls, trots upprepade och starka kriser, är en svår fråga att svara på. Däremot har sjukdomen varit känd i flera hundra år, och forskningen går hela tiden framåt.

Det man vet idag är att de som blir anorektiker har särskilda gener som sitter kring ett område på kromosom 12. Denna del är även kopplade till autoimmuna sjukdomar och typ 1-diabetes. Även tvångstankar och neuroticism är kopplat till denna del av kromosomen och tidigare forskningen pekar alltmer mot att det är vilka gener man har som är den största anledningen till att man insjuknar.

En intressant upptäckt är att de gener som orsakar anorexi, verkar vara de gener som överviktiga saknar, och tvärtom.

Tarmbakterierna kan göra skillnaden

Hos enäggstvillingar med samma gener, får ibland den ena tvillingen anorexi medans den andra tvillingen aldrig utvecklar sjukdomen. Samma sak kan man tydligt se med andra genetiskt lika sjukdomar som diabetes och OCD (tvångstankar). Förklaringen skulle kunna bero på ens tarmbakterier, och det är något man forskar på mycket just nu.